AED-lakihanke

2014:
UUTINEN!
Kauan odottamamme toimenpidealoite, jonka eräs kansanedustaja oli luvannut tehdä, on kariutunut meistä riippumattomista syistä. Tätä uutista päivitetään lähiaikoina!!!!

2013:
UUTINEN! Ruotsi ”ehti” ensin. Ruotsissa on 18.4.2013 päätetty, että hallituksen tulisi asettaa AED-laitteet lakisääteiseksi:  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/FoU8/

lp-action_500pxMonissa maissa laitteita jo onkin lähes kaikkien saatavilla – esimerkiksi Monacossa defibrillaattoreita on kadun kulmissa. Yhdysvalloissa on eri osavaltioissa AED-lakeja, jotka velvoittavat ja ohjaavat defibrillaattoreiden sijoittamista julkisiin tiloihin.

Laki tulisi velvoittamaan defibrillaattorin pakolliseksi erikseen määritettyihin tiloihin kuten hotelleihin, liikennevälineisiin, suurempiin ravintoloihin, urheilu- ja vapaa-ajantiloihin, kauppa- ja ostoskeskuksiin, poliisiautoihin, teattereihin, jne. Edelleen laki tulee sisältämään velvoitteen, jossa myyjän on koulutettava vähintään 10 käyttäjää jokaista myytyä defibrillaattoria kohden.

Suomen AED-yhdistyksen tiedotus- ja lakia tukeva hanke on kansainväliselläkin tasolla ainutlaatuinen.
2012:
Yhdistyksen edustajat mukanaan Keski-Suomen Keskussairaalan ensihoidon ylilääkäri Mikko Lintu tapasivat 13.11.2012 sisäasiainministeri Päivi Räsäsen. Paikalla olivat myös kansanedustaja Astrid Thors. Ministeri oli  varannut runsaasti aikaa tapaamiselle ja oli erittäin kiinnostunut kaikesta asiaan liittyvästä. Hän suhtautuu maallikko-defibrillaattori hankkeeseen ja -lakiin erittäin myönteisesti. Lääkärinä hän haluaa olla tukemassa asiaa, jolla  pelastetaan ihmishenkiä ja lisätään kaikkien yleistä turvallisuuden tunnetta sekä alennetaan auttamiskynnystä: kun totutaan defibrillaattoreiden olemassaoloon ja niiden käyttöön, on muunkinlaisen auttamisen kynnys matalampi. Tapaamisessa pohdittiin minkä lain piiriin defibrillaattorit tulisivat kuulumaan. Yhtenä vaihtoehtona on sisällyttää defibrillaattorit turvallisuusvälineenä pelastuslakiin ja tehdä ensihoitoasetukseen lisäys, jonka nojalla sairaanhoitopiirien ensihoitoyksiköt vastaisivat laitteiden valvonnasta ja koordinoinnista. Toinen vaihtoehto on sisällyttää maallikko-defibrillaattorit terveydenhuoltohoitolakiin. Hanketta ajavat kansanedustajat ja ministeri Räsänen järjestävät yhdistyksen edustajille tapaamisia eri ministereiden kanssa, joiden tarkoitus on informoidaan heitä maallikko-defibrillaatiosta ja pyritään saamaan lakialoite lähtemään suoraan hallitukselta. Sisäasiainministeri Päivi Räsänen ottaa asian esille hallituksen jäsenten kanssa ja suosittelee muitakin ministereitä tapaamaan yhdistyksen edustajat. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että ensihoitoasetuksen muutos tai terveydenhuoltolaki olisivat realistisimmat mahdollisuudet.

Kesäkuun 6. 2013 järjestettiin AED-seminaari Lääkäriliiton auditoriossa. Paikalla oli alan asiantuntijoita ja henkilöitä joita asia koskettaa. Aluksi Lääkäriliiton toiminnanjohtaja LKT Heikki Pälve piti esitelmän julkisista defibrillaatoreista yleisesti, sitten Kööpenhaminan yliopiston professori ja suur-Kööpenhaminan alueen ensihoidon vastuulääkäri esitti vakuuttavaa tietoa Tanskan tilanteesta ja tuloksista. Tanskassa on jo lähes 8 000 maallikko-defibrillaattoria ja mm. ilmainen puhelinsovellus, joka näyttää lähimpien defibrillaattoreiden sijainnin kartalla. Maallikko-defibrillaatio ja elvytys kuuluvat opetussuunnitelmaan peruskoulun 8. luokalla ja se on pakollinen kouluaine: siitä saa arvosanan. Autokouluissa niin ikään opetetaan maallikko-defibrillaatiota.

Ennen keskustelua Keski-Suomen Keskussairaalan ensihoidon vastuulääkäri Mikko Lintu vielä esitteli FinnResusci-hankkeen ja sen tuloksia.

Päivä oli erittäin antoisa ja antoi kaikille  paljon uuttakin tietoa, mutta ennen kaikkea laittoi huomaamaan kuinka esim. Tanskasta tulisi ottaa mallia.

Loppupäivä käytettiin keskusteluun kaikista aiheeseen liittyvistä asioista ja kuultiin eri alojen asiantuntijoiden  mielipiteitä ja ehdotuksia siitä, miten hanketta kannattaa Suomessa jatkaa.

 

2011:
Kansanedustajat Kari Tolvanen (kok), Pekka Haavisto (vihr), Mikael Jungner (sdp), Astrid Thors (rkp) ja Sauli Ahvenjärvi (kd) suunnittelevat alun perin kansalaisaloitteesta lähtenyttä lakialoitetta AED-laista, joka määrittelisi maallikko-defibrillaattorit pakollisiksi erikseen määritetyille julkisille paikoille.

AED-LAKI NEW YORK/USA

Vuonna 2002: AED pakolliseksi yleisissä kouluissa.

Vuonna 2003: AED pakolliseksi valtion rakennuksiin.

Vuonna 2003: AED pakolliseksi kunto-/liikuntakerhoihin joissa yli 500 jäsentä.

Vuonna 2005: AED ja maallikko-defibrillointi opetus lukioihin.

Vuonna 2006: AED pakolliseksi julkisiin tiloihin, kauppaliikkeisiin jne.

Vuonna 2007: Rakennukset joissa AED velvoitetaan merkitsemään ne.

Vuonna 2008: AED pakolliseksi uimahalleihin.

Vuonna 2011: Lakiesitys AED:n käytön saattamiseksi pakolliseksi urheiluvalmentajille.

 

YHTEYSTIEDOT:

Suomen AED-yhdistys
AEDRY ry

aedry@aedry.fi

P. 040 41 81 200

AEDRY lakihanke
33. AED MERKKI (640×637)

Kansainvälinen AED-merkki