Koulutus AED-käyttökouluttajille

KOULUTUS MAALLIKKO-DEFIBRILLAATTOREIDEN KÄYTTÖKOULUTTAJILLE

Suomen AED-yhdistys AEDRY järjestää koulutusta maallikko-defibrillaattorin käyttökouluttajille.
Yhdistyksen antama koulutus noudattaa Elvytysneuvoston uusimpia ohjeita.
AEDRYn kouluttaja on suorittanut hyväksytysti ammattihenkilöille tarkoitetun Euroopan Elvytysneuvoston (ERC) ADVANCED LIFE SUPPORT-koulutuksen.

Yhden päivän mittainen kurssi antaa valmiudet kouluttaa maallikoille defibrillaattorin käyttöä sydänpysähdyspotilaan elvyttämisen apuna.
Kurssiin kuuluu ennakkomateriaali, joka tentitään koulutuksen alussa ja sen hyväksytty suorittaminen sekä hyvät peruselvytystaidot ovat edellytyksenä kurssille pääsylle.
Peruselvytystaidot testataan simulaattorinukella ennen koulutuksen antamista.

Kurssien vähimmäisosallistujamäärä on 10 henkeä ja niitä järjestetään tarpeen mukaan eri puolilla Suomea.
Kurssi on maksullinen.

Kurssin suorittamisesta saa Suomen AED-yhdistyksen myöntämän todistuksen sekä luvan käyttää maksutta
AED-yhdistys AEDRY ry:n erikseen määriteltyä koulutusmateriaalia.

Tiedustelut: GSM 0400 442 400 tai aedry@aedry.fi

YHTEYSTIEDOT:

Suomen AED-yhdistys
AEDRY ry

aedry@aedry.fi

P. 040 41 81 200

AEDRY lakihanke
33. AED MERKKI (640×637)

Kansainvälinen AED-merkki