ELVYTYS

ketju_500px

Sydämen pysähtyessä ihminen menee tajuttomaksi muutamassa sekunnissa, hengityksessä ei ole tunnettavissa ilmanvirtausta. Hengitysliikkeet eivät välttämättä tarkoita sitä, että ilma virtaa – eloton voi tehdä hengitysliikkeitä vielä jonkin aikaa sydämen ja hengityksen jo tosiasiassa pysähdyttyä.

Potilas, joka ei reagoi voimakkaaseen ravisteluun ja jolla ei tunnu ilmanvirtausta esimerkiksi kämmenselällä suun edestä kokeilemalla, tulkitaan elottomaksi ja aloitetaan painelu-puhalluselvytys.

Elvytys

Katso opetusmateriaalia elvytyksestä:
USKALLA AUTTAA – ELVYTÄ JA DEFIBRILLOI

Pulssin tunnustelu kaulalta voi olla tottumattomalle vaikeaa ja uusissa elvytyssuosituksissa se onkin jätetty pois elottomuuden toteamisessa. Painelupaikka on rintakehän keskellä, rintalastan päällä, nännien välissä. Painelutaajuus on vähintään 100 painallusta minuutissa. Paineluiden ja puhallusten välinen rytmi on 30:2 – 30 painallusta ja 2 puhallusta. Rytmi on sama aikuisilla ja lapsilla.

Elvytys aloitetaan aina painelemalla rintakehää tauotta 2 minuuttia tai kunnes defibrillaattori saadaan paikalle. Elimistössä riittää parin minuutin ajan happirikasta verta. Jos auttaja ei osaa, uskalla, halua tai pysty antamaan suusta-suuhun tekohengitystä, jatketaan kuitenkin painelua kunnes saadaan lisäapua paikalle.

Tällä hetkellä äkillisen sydänpysähdyksen saaneista potilaista selviytyy n. 15%. Näiden potilaiden selviytymismahdollisuutta voidaan nostaa monikymmenkertaiseksi julkisiin tiloihin asettavilla maallikko-defibrillaattoreilla (AED) ja opettamalla ihmiset käyttämään niitä.

YHTEYSTIEDOT:

Suomen AED-yhdistys
AEDRY ry

aedry@aedry.fi

P. 040 41 81 200

AEDRY lakihanke
33. AED MERKKI (640×637)

Kansainvälinen AED-merkki