Yhdistys

Suomen AED-yhdistys AEDRY ry

aedry-logo 2
AEDRY ry on perustettu 2012 tukemaan kansalaisten käyttöön tarkoitettuja, sydänpysähdyspotilaan elvytyksessä tarvittavia defibrillaattoreita koskevaa lakihanketta Suomessa.
Yhdistys on riippumaton ja se ei myy AED-laitteita. Yhdistys voi kuitenkin antaa neuvoja laitteiden hankinnassa ja käyttöön liittyvässä koulutuksessa.

Suomessa kuolee tulipaloissa keskimäärin 80-90 ihmistä vuosittain. On erittäin tärkeää ja välttämätöntä, että paloturvallisuuteen panostetaan ja esimerkiksi palovaroitin on pakollinen asuinhuoneistoissa. Kaikki ovat tottuneet näkemään jauhesammuttimia julkisissa tiloissa ja automaattiset sammutusjärjestelmät ovat pakollisia mm. hotelleissa.
Vertailun vuoksi: Suomessa saa sairaalan ulkopuolella äkillisen sydänpysähdyksen n. 3500 ihmistä vuodessa.

Tällä hetkellä äkillisen sydänpysähdyksen saaneista potilaista selviytyy 5-15 %. Näiden potilaiden selviytymismahdollisuutta voidaan nostaa monikymmenkertaiseksi sijoittamalla julkisiin tiloihin maallikko-defibrillaattoreilla (AED) ja opettamalla ihmiset käyttämään niitä.
3. Koulutusta
AED = automatisoitu ulkoinen defibrillaattori (Automated External Defibrillator).

Laki tulisi velvoittamaan defibrillaattorin pakolliseksi erikseen määritettyihin julkisiin tiloihin kuten hotelleihin, liikennevälineisiin, suurempiin ravintoloihin, urheilu- ja vapaa-ajantiloihin, kauppa- ja ostoskeskuksiin, poliisiautoihin, teattereihin, jne. Yhdistys pyrkii saamaan kansalaistaidoksi painelu-puhalluselvytyksen osaamisen ja defibrillaattorin käytön sydänpysähdyspotilaan elvyttämisessä.

Elvytys kansalaistaidoksi

Yhtenä tavoitteena on elvytysopetuksen ja maallikko-defibrillaattorin (AED) käyttökoulutuksen saaminen osaksi mm. koulujen terveystiedon oppimäärää ja sen sisällyttäminen ammattiin valmistavien oppilaitosten ja yliopistojen opetussuunnitelmaan sekä varusmies- ja siviilipalveluksen koulutusohjelmaan.

Edelleen yhdistys pyrkii siihen, että viiden vuoden kuluttua Suomessa on 10 00 maallikko-defibrillaattoria ja niiden käyttämiseen on koulutettu 100 000 ihmistä. Lopullinen tavoite on nostaa Suomi johtavaksi maaksi sydänpysähdyspotilaiden selviytymisessä ja, että Suomen AED-laki toimii esimerkkinä muille (EU-)maille. Suomeen tulisi saada 10 vuodessa 20 000 julkisten paikkojen defibrillaattoria (Public Access Defibrillator) ja niiden käyttämiseen tulisi olla koulutettu 500 000 ihmistä vuoteen 2030 mennessä.

    Deffan merkki

  • Yhdistyksen yksityisjäsenyys on ilmainen.
  • Yritysjäsenmaksuilla katetaan tiedotus- ja koulutustoiminnan kustannuksia.

 

Tavoitteena on, että yhdistys kykenee kouluttamaan ilmaiseksi kaikkia halukkaita kansalaisia elvyttämään ja defibrilloimaan.

Lue sivulta ”AED-lakihanke” 6.6.2013 Helsingissä järjestetystä AED-seminaarista!

Suomen lääkäriliitto on tehnyt päätöksen toimia Suomen AED-yhdistys AEDRY ry:n yhteistyökumppanina, tukea sen toimintaa, tarjota näkyvyyttä ja puhua maallikkodefibrillaation puolesta.

Lääkäriliitto_cmyk_konv

YHTEYSTIEDOT:

Suomen AED-yhdistys
AEDRY ry

aedry@aedry.fi

P. 040 41 81 200

AEDRY lakihanke
33. AED MERKKI (640×637)

Kansainvälinen AED-merkki